Общи условия

I Предмет

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.Bezdelnik.bg, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Фикс Идея ЕООД, ЕИК: 205368008, седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул Янко Сакъзов 41 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.bezdelnik.bg, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.bezdelnik.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

II Данни за ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: „Фикс ИдеяЕООД
  2. Седалище и адрес на управление: Ямбол, ул Янко Сакъзов 41
  3. Адрес за упражняване на дейността: www.Bezdelnik.bg
  4. Вписване в Търговския регистър с ЕИК: 205368008
  5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III Ограничение на отговорността

С цел закупуването на продукти от ДОСТАВЧИКА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. ДОСТАВЧИКЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка. Можете да се запознаете с ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

IV Промяна на цени на стоките

ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

V Поръчки

Електронният магазин на www.Bezdelnik.bg приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си ПОТРЕБИТЕЛЯ може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

1. Липса на наличност на поръчаната стока;

2. Неуспешно плащане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

При възникване на проблеми с доставката по вина на www.Bezdelnik.bg всички допълнителни разноски са за сметка на www.Bezdelnik.bg. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ

Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Ползвателя.

VI. Гаранция

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП.

VII. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора

Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА:

- на хартиен носител

- или по електронен път (имейл).

- попълване на стандартен формуляр за Връщане на стока

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.Bezdelnik.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора и е върнал обратно стоката.

МАГАЗИНЪТ възстановява сумите по същия начин, по който са платени или при изрично писмено съгласие от двете страни за друг метод.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките на www.Bezdelnik.bg не по-късно от 14 дни, считано от изпращане на съобщението за отказ. www.Bezdelnik.bg има право да отложи възстановяването на платените суми до получаване на стоките или до представянето на документ за изпращането.

Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.Bezdelnik.bg . Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 

 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА ДО ОФИС НА ЕКОНТ ИЛИ ДО АДРЕС

14 ДНИ ПРАВО НА ОТКАЗ

И ДА ПОЛУЧИТЕ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

ВИНАГИ С ОПЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕД И ТЕСТ

НА ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДИ ДА ПЛАТИТЕ

BezDelnik.bg